Najbolji odnos cijene i kvalitete

Pisani prijevod

Pod pisanim prijevodima podrazumijevamo dvije vrste prijevoda: neovjerene i ovjerene pisane prijevode.

Neovjereni prijevodi

Prijevodi koji ne zahtijevaju ovjeru sudskog tumača. To mogu biti prijevodi bilo kojih vrsta tekstova.

Primjerice:

* životopisi
*poslovni dokumenti
* znanstveni radovi
*medicinska dokumentacija
* sažeci diplomskih radova
* književna djela
* prospekti i brošure
* prezentacije
* web stranice
*marketinški materijali

Ovjereni prijevodi

Prijevodi ovjereni od strane sudskog tumača za pojedini jezik.

Kod ovjerenih prijevoda najčešće se radi o prijevodima službenih dokumenata koji moraju imati pravnu valjanost i istovjetnost s originalom, što se garantira ovjerom stalnog sudskog tumača.

Primjerice:

* ovjereni prijevodi osobnih dokumenata (diploma, rodni i vjenčani list, punomoć, uvjerenje o mjestu boravka, uvjerenje o nekažnjavanju, zemljišnoknjižni izvadak, svjedodžba, potvrda, dozvola za boravak ili rad itd.),
* ovjereni prijevodi pravnih i sudskih dokumenata (ugovor o suradnji, tužba, presuda, rješenje, odluka, zapisnik, pravilnik, zakonski i podzakonski akti itd.),
* ovjereni prijevodi dokumentacije trgovačkih društava (izvod iz sudskih registra za poduzeća, financijska izvješća, dopisi, revizorska izvješća, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderi i natječajna dokumentacije itd.),
* ovjereni prijevodi ostalih stručnih tekstova i dokumentacije.

Specijalizirani smo za prijevode tehničke dokumentacije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto s područja građevine, arhitekture, pomorstva i pomorskog nautičkog inženjeringa.

Pošaljite nam upit i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku!

EdUlingo, obrt za prevoditeljske usluge i savjetovanje, vl. Đeni Radošević

Zadar, Ive Senjanina 12 A

MBO: 98073079

Pošaljite nam upit i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku!

EdUlingo, obrt za prevoditeljske usluge i savjetovanje, vl. Đeni Radošević

Zadar, Ive Senjanina 12 A

MBO: 98073079